web hit counter

คู่มือ

Main conrainer

คู่มือต่างๆ เกี่ยวกับสกรูน๊อตและสลักภัณฑ์

คู่มือเกี่ยวกับพุกฝังคอนกรีต
1. ตารางแสดงมาตรฐานของพุกตะปู ULTRAแรงดึง, แรงเฉือน, พุกตะปู, เจาะรู, คู่มือ, ตาราง
2. ตารางแสดงมาตรฐานของพุกเหล็ก ULTRAแรงดึง, แรงเฉือน, พุกเหล็ก, เจาะรู, คู่มือ, ตาราง
คู่มือเกี่ยวกับสกรู / น๊อตตัวผู้
1. ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือ
2. ตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ
3. ตารางน้ำหนักของสกรูหัวจม RITZน้ำหนักน๊อตหัวจม, น้ำหนักสกรูหัวจม, ตาราง, คู่มือ
4. ตารางแสดงขนาดเปรียบเทียบของสกรูเกลียวปล่อยสกรูเกลียวปล่อย, ขนาด, หุน, มิล, เบอร์, ตาราง, คู่มือ
5. ขนาดกุญแจหกเหลี่ยมที่ใช้กับสกรูหัวจมขนาดกุญแจหกเหลี่ยม, ขนาดรูหกเหลี่ยมสกรูหัวจม
6. ตารางแสดงจำนวนเกลียวและระยะ Pitch ของมาตรฐาน UNC, UNF & BSWมาตรฐานเกลียว, สกรูหุน, น๊อตหุน, ตาราง, คู่มือ
7. ตารางเบอร์ประแจที่ใช้กับสกรูน๊อตแต่ละขนาด (มิล, หุน)เบอร์ประแจ, ความโตหัวสกรู, ความโตหัวน๊อต, ตาราง, คู่มือ
8. ตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม BSW (สกรูกิโล)น้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ
9. ตารางมาตรฐานระยะห่างเกลียว (Pitch) ของสกรูเกลียวมิล (Metrics) ISOระยะห่างเกลียว, พิทช์, เกลียวมิล, น๊อต, สกรู
คู่มือเกี่ยวกับวัตถุดิบ
1. ตารางน้ำหนักของเพลาเหล็กน้ำหนักเพลา, ตาราง, คู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับหัวน๊อต / น๊อตตัวเมีย
1. ตารางแสดงน้ำหนักหัวน๊อตหกเหลี่ยม RITZน้ำหนัก, หัวน๊อต, DIN934, JIS B 1181, BSW, ANSI B 18.2.2, คู่มือ, ตาราง
คู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้
1. คุณสมบัติของโฟมอุดหูลดเสียงชนิดไม่มีสาย 1100 (NRR 29)โฟมอุดหู, โฟมลดเสียง, ที่อุดหู
2. คุณสมบัติของปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสายโพลีเอสเตอร์ 1241 (NRR 25)ปลั๊กอุดหู, ปลั๊กลดเสียง
3. คุณสมบัติของปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสายโพลีเอสเตอร์ PVC 1271 (NRR 24)ปลั๊กอุดหู, ปลั๊กลดเสียง
4. คุณสมบัติของปลั๊กอุดหูลดเสียง ชนิดมีสายโพลีเอสเตอร์ 1291 (NRR 25)ปลั๊กอุดหู, ปลั๊กลดเสียง
5. คุณสมบัติของที่ครอบหูลดเสียง ชนิดติดกับหมวกนิรภัย OPTIME 98 H9P3E (NRR23)ที่ครอบหู, ตัวลดเสียง, ติดกับหมวก
6. คุณสมบัติของตลับกรองป้องกันฝุ่นละอองและสารละเหย 3311K-55ป้องกันฝุ่นละออง, ป้องกันยาฆ่าแมลง
7. คุณสมบัติของ ชุดป้องกันการพ่นสีพ่นยาฆ่าแมลง 3200-55ป้องกันฝุ่น, ป้องกันสี, ป้องกันยาฆ่าแมลง
8. คุณสมบัติของชุดอุปกรณ์กันตกแบบเต็มตัว พร้อมเชือกนิรภัย รุ่น 10810/208512ชุดกันตก, เข็มขัดนิรภัย, ตกจากที่สูง
9. คุณสมบัติแว่นตานิรภัยรุ่น Virtua Sport Asian Fit (10434, 10435, 10436)แว่นเซฟตี้, แว่นนิรภัย, แว่นแฟชั่น
10. คุณสมบัติของแว่นตานิรภัย รุ่น BX (11380, 11381, 11471, 11472, 11525)แว่นตาเซฟตี้, แว่นตานิรภัย, แว่นตาแฟชั่น
11. คุณสมบัติของแว่นตานิรภัย รุ่น Nuvo (11411, 11412, 11519)แว่นตาเซฟตี้, แว่นตานิรภัย, แว่นตาแฟชั่น
12. คุณสมบัติของถุงมือยางไนไตร์ลขนิดบาง รุ่น D670ถุงมือยาง, ถุงมือใช้แล้วทิ้ง, ถุงมือกันสารเคมี
13. คุณสมบัติของถุงมือทดบาดไดนีมา รุ่น M903ถุงมือเคลือบกันลื่น, ถุงมือเคลือบโพลียูรีเทน, ถุงมือกันบาด
14. คุณสมบัติของถุงมือไนลอนเคลือบยางธรรมชาติ รุ่น G340ถุงมือกันลื่น, ถุงมือกันบาด
15. คุณสมบัติของถุงมือไนลอนเคลือบโฟมไนไตร์ล รุ่น G650ถุงมือกันบาด, ถุงมือกันลื่น
16. คุณสมบัติของหมวกนิรภัยชนิดปรับหมวกกันกระแทก, หมวกอุตสาหกรรม, หมวกกันน๊อค, หมวกใช้ในโรงงาน
17. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รุ่น 8210 (N95)หน้ากากอนามัย, ป้องกันฝุ่นอนุภาคเล็ก, มาตรฐานยุโรป N95
18. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รุ่น 9003A (P1)หน้ากากอนามัย, ป้องกันฝุ่นอนุภาคเล็ก, มาตรฐานอเมริกา P1
19. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รุ่น 9043A (P1)หน้ากากอนามัย, ป้องกันฝุ่นอนุภาคเล็ก, มาตรฐานอเมริกา P1
20. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รุ่น 9913V (P1)หน้ากากอนามัย, ป้องกันฝุ่นอนุภาคเล็ก, มาตรฐานอเมริกา P1
21. คุณสมบัติของตลับป้องกันสีและยาฆ่าแมลง 3M รุ่น 3211K-55
22. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันสีและยาฆ่าแมลง 3M รุ่น 3200-55
23. คุณสมบัติของปลอกแขนกัน UV รุ่น PS2000 ยี่ห้อ 3Mที่รัดแขน, ขี่จักรยาน, ปลอกแขน, รังสียูวี
24. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันงานเชื่อม รุ่น 10Vหมวกงานเชื่อม, หน้ากากป้องกัน, หน้ากากปรับแสง
25. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันงานเชื่อม รุ่น 100Vหมวกงานเชื่อม, หน้ากากป้องกัน, หน้ากากปรับแสง
26. คุณสมบัติของหน้ากากป้องกันงานเชื่อม รุ่น 9100หมวกงานเชื่อม, หน้ากากป้องกัน, หน้ากากปรับแสง
คู่มือเกี่ยวกับสตัดเกลียว
1. ตารางส่วนผสมเคมีของสตัดเกลียวเกรดต่างๆสตัด, เกลียว, แคมี, ส่วนผสม, สเปค
คู่มือเกี่ยวกับแหวนต่างๆ
1. ตารางแสดงน้ำหนักและขนาดของแหวนอีแปะเหล็กขนาดแหวนอีแปะ, น้ำหนักแหวนอีแปะ, ตาราง, คู่มือ