web hit counter

หัวน๊อตเกลียวแม่แรง (เกลียวเหลี่ยมคางหมู)

หัวน๊อตเกลียวแม่แรง (เกลียวเหลี่ยมคางหมู)

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางแสดงน้ำหนักหัวน๊อตหกเหลี่ยม RITZน้ำหนัก, หัวน๊อต, DIN934, JIS B 1181, BSW, ANSI B 18.2.2, คู่มือ, ตารางตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า

เลือก ขนาด (Dia) เกลียว (Pitch)
3/4" -
1" -
1-1/4" -
1-1/2" -
2" -
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง