web hit counter

แหวนตัวอี

แหวนตัวอี


ชื่อเรียกอื่นๆ: แหวนล็อครูปตัวอี

Share:

Tags สินค้า

เลือก ขนาด (ID) วงนอก (OD) ความหนา (TH)
0.8 MM - -
1.2 MM - -
1.5 MM - -
2 MM - -
2.3 MM - -
2.5 MM - -
3 MM - -
3.2 MM - -
4 MM - -
5 MM - -
6 MM - -
7 MM - -
8 MM - -
9 MM - -
10 MM - -
12 MM - -
15 MM - -
19 MM - -
24 MM - -
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง