web hit counter

สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (มิล)

สกรูหัวหกเหลี่ยม 8.8 (มิล)


ชื่อเรียกอื่นๆ: สกรูมิลดำ 8.8, น๊อตมิลดำ 8.8, สกรูหัวเหลี่ยมเหล็กแข็ง, น๊อตตัวผู้หัวเหลี่ยมเหล็กแข็ง, สกรูหัวเหลี่ยม 8.8, โบลท์ 8.8

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางรับแรงและค่าความแข็งของสกรูเหล็กแข็งและหัวน๊อต RITZความแข็งน๊อต, ความแข็งสกรู, ค่ารับแรง, ตาราง, คู่มือตารางน้ำหนักของสกรูหัวหกเหลี่ยม RITZน้ำหนักน๊อต, น้ำหนักน็อต, น้ำหนักสกรู, ตาราง, คู่มือ

Share:

Tags สินค้า


กรุณาเลือกมาตรฐานสินค้า : ไม่ระบุ DIN931 DIN933 JIS B 1180

ใช้คู่กับ
หัวน๊อตดำเหล็กธรรมดา (มิล)ตัวต่อชุด
หัวน๊อตดำ 8.8 (มิล)ตัวต่อชุด
หัวน๊อตดำ 10.9 (มิล)ตัวต่อชุด
แหวนอีแปะเหล็กตัวต่อชุด
แหวนอีแปะ F10Tตัวต่อชุด
แหวนอีแปะ S45Cตัวต่อชุด
แหวนสปริงดำตัวต่อชุด
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36
10mm
M6 X 10mm

M8 X 10mm
------------
12mm
M6 X 12mm

M8 X 12mm
------------
15mm
M6 X 15mm

M8 X 15mm

M10 X 15mm
-----------
20mm
M6 X 20mm

M8 X 20mm

M10 X 20mm

M12 X 20mm
----------
25mm
M6 X 25mm

M8 X 25mm

M10 X 25mm

M12 X 25mm

M14 X 25mm

M16 X 25mm
--------
30mm
M6 X 30mm

M8 X 30mm

M10 X 30mm

M12 X 30mm

M14 X 30mm

M16 X 30mm
--------
35mm
M6 X 35mm

M8 X 35mm

M10 X 35mm

M12 X 35mm

M14 X 35mm

M16 X 35mm
--------
40mm
M6 X 40mm

M8 X 40mm

M10 X 40mm

M12 X 40mm

M14 X 40mm

M16 X 40mm

M18 X 40mm

M20 X 40mm
------
45mm
M6 X 45mm

M8 X 45mm

M10 X 45mm

M12 X 45mm

M14 X 45mm

M16 X 45mm

M18 X 45mm

M20 X 45mm
------
50mm
M6 X 50mm

M8 X 50mm

M10 X 50mm

M12 X 50mm

M14 X 50mm

M16 X 50mm

M18 X 50mm

M20 X 50mm

M22 X 50mm

M24 X 50mm
-
M30 X 50mm
--
55mm
M6 X 55mm

M8 X 55mm

M10 X 55mm

M12 X 55mm

M14 X 55mm

M16 X 55mm

M18 X 55mm

M20 X 55mm

M22 X 55mm

M24 X 55mm
----
60mm
M6 X 60mm

M8 X 60mm

M10 X 60mm

M12 X 60mm

M14 X 60mm

M16 X 60mm

M18 X 60mm

M20 X 60mm

M22 X 60mm

M24 X 60mm
-
M30 X 60mm
--
65mm
M6 X 65mm

M8 X 65mm

M10 X 65mm

M12 X 65mm

M14 X 65mm

M16 X 65mm

M18 X 65mm

M20 X 65mm

M22 X 65mm

M24 X 65mm
-
M30 X 65mm
--
70mm
M6 X 70mm

M8 X 70mm

M10 X 70mm

M12 X 70mm

M14 X 70mm

M16 X 70mm

M18 X 70mm

M20 X 70mm

M22 X 70mm

M24 X 70mm
-
M30 X 70mm
--
75mm
M6 X 75mm

M8 X 75mm

M10 X 75mm

M12 X 75mm

M14 X 75mm

M16 X 75mm

M18 X 75mm

M20 X 75mm

M22 X 75mm

M24 X 75mm
-
M30 X 75mm
--
80mm
M6 X 80mm

M8 X 80mm

M10 X 80mm

M12 X 80mm

M14 X 80mm

M16 X 80mm

M18 X 80mm

M20 X 80mm

M22 X 80mm

M24 X 80mm

M27 X 80mm

M30 X 80mm

M33 X 80mm

M36 X 80mm
85mm
M6 X 85mm

M8 X 85mm

M10 X 85mm

M12 X 85mm

M14 X 85mm

M16 X 85mm

M18 X 85mm

M20 X 85mm

M22 X 85mm

M24 X 85mm
----
90mm
M6 X 90mm

M8 X 90mm

M10 X 90mm

M12 X 90mm

M14 X 90mm

M16 X 90mm

M18 X 90mm

M20 X 90mm

M22 X 90mm

M24 X 90mm

M27 X 90mm

M30 X 90mm

M33 X 90mm

M36 X 90mm
95mm
M6 X 95mm

M8 X 95mm

M10 X 95mm

M12 X 95mm

M14 X 95mm

M16 X 95mm

M18 X 95mm

M20 X 95mm

M22 X 95mm

M24 X 95mm
----
100mm
M6 X 100mm

M8 X 100mm

M10 X 100mm

M12 X 100mm

M14 X 100mm

M16 X 100mm

M18 X 100mm

M20 X 100mm

M22 X 100mm

M24 X 100mm

M27 X 100mm

M30 X 100mm

M33 X 100mm

M36 X 100mm
110mm -
M8 X 110mm

M10 X 110mm

M12 X 110mm

M14 X 110mm

M16 X 110mm

M18 X 110mm

M20 X 110mm

M22 X 110mm

M24 X 110mm

M27 X 110mm

M30 X 110mm

M33 X 110mm

M36 X 110mm
120mm -
M8 X 120mm

M10 X 120mm

M12 X 120mm

M14 X 120mm

M16 X 120mm

M18 X 120mm

M20 X 120mm

M22 X 120mm

M24 X 120mm

M27 X 120mm

M30 X 120mm

M33 X 120mm

M36 X 120mm
130mm -
M8 X 130mm

M10 X 130mm

M12 X 130mm

M14 X 130mm

M16 X 130mm

M18 X 130mm

M20 X 130mm

M22 X 130mm

M24 X 130mm

M27 X 130mm

M30 X 130mm

M33 X 130mm

M36 X 130mm
140mm -
M8 X 140mm

M10 X 140mm

M12 X 140mm

M14 X 140mm

M16 X 140mm

M18 X 140mm

M20 X 140mm

M22 X 140mm

M24 X 140mm

M27 X 140mm

M30 X 140mm

M33 X 140mm

M36 X 140mm
150mm -
M8 X 150mm

M10 X 150mm

M12 X 150mm

M14 X 150mm

M16 X 150mm

M18 X 150mm

M20 X 150mm

M22 X 150mm

M24 X 150mm

M27 X 150mm

M30 X 150mm

M33 X 150mm

M36 X 150mm
160mm ---
M12 X 160mm
-
M16 X 160mm
-
M20 X 160mm

M22 X 160mm

M24 X 160mm

M27 X 160mm

M30 X 160mm

M33 X 160mm

M36 X 160mm
170mm ---
M12 X 170mm
----------
180mm ---
M12 X 180mm
-
M16 X 180mm
-
M20 X 180mm

M22 X 180mm

M24 X 180mm

M27 X 180mm

M30 X 180mm

M33 X 180mm

M36 X 180mm
200mm ---
M12 X 200mm
-
M16 X 200mm
-
M20 X 200mm

M22 X 200mm

M24 X 200mm

M27 X 200mm

M30 X 200mm

M33 X 200mm

M36 X 200mm
220mm -----
M16 X 220mm
-
M20 X 220mm

M22 X 220mm

M24 X 220mm
-
M30 X 220mm
-
M36 X 220mm
240mm -----
M16 X 240mm
-
M20 X 240mm

M22 X 240mm

M24 X 240mm
-
M30 X 240mm
-
M36 X 240mm
260mm -----
M16 X 260mm
-
M20 X 260mm

M22 X 260mm

M24 X 260mm
-
M30 X 260mm
-
M36 X 260mm
280mm -----
M16 X 280mm
-
M20 X 280mm

M22 X 280mm

M24 X 280mm
-
M30 X 280mm
-
M36 X 280mm
300mm -----
M16 X 300mm
-
M20 X 300mm

M22 X 300mm

M24 X 300mm
-
M30 X 300mm
-
M36 X 300mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง