web hit counter

สตัดปลายสกัดชุบรุ้ง (พร้อมหัวน๊อต, แหวนอีแปะ, แหวนสปริง)

สตัดปลายสกัดชุบรุ้ง (พร้อมหัวน๊อต, แหวนอีแปะ, แหวนสปริง)

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางส่วนผสมเคมีของสตัดเกลียวเกรดต่างๆสตัด, เกลียว, แคมี, ส่วนผสม, สเปค

Share:

Tags สินค้าใช้คู่กับ
พุกเคมีตัวต่อชุด
ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M8- M10- M12- M16- M20- M24- M27- M30-
110mm
M8 X 110mm
-------
130mm -
M10 X 130mm
------
160mm --
M12 X 160mm
-----
190mm ---
M16 X 190mm
----
240mm ----
M20 X 240mm
---
290mm -----
M24 X 290mm
--
340mm ------
M27 X 340mm
-
380mm -------
M30 X 380mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง