web hit counter

สตัดเกลียวตลอดเหล็กธรรมดา (มิล)

สตัดเกลียวตลอดเหล็กธรรมดา (มิล)

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตารางส่วนผสมเคมีของสตัดเกลียวเกรดต่างๆสตัด, เกลียว, แคมี, ส่วนผสม, สเปค

Share:

Tags สินค้า

ความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลาง M6-1.0 M8-1.25 M10-1.5 M12-1.75 M14-2.0 M16-2.0 M18-2.5 M20-2.5 M24-3.0 M27-3.0 M30-3.5 M33-3.5 M36-4.0 M42-4.5
50~1000mm
M6-1.0 X 50~1000mm

M8-1.25 X 50~1000mm

M10-1.5 X 50~1000mm

M12-1.75 X 50~1000mm

M14-2.0 X 50~1000mm

M16-2.0 X 50~1000mm

M18-2.5 X 50~1000mm

M20-2.5 X 50~1000mm

M24-3.0 X 50~1000mm

M27-3.0 X 50~1000mm

M30-3.5 X 50~1000mm

M33-3.5 X 50~1000mm

M36-4.0 X 50~1000mm

M42-4.5 X 50~1000mm
 

ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง